30.7.2018 / Gösterim Sayısı : 322

Genç Çiftçi 2018 Askı Yedek Listesi (3) Yayımlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik" uygulanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018 / 12 ) 24 Mart 2018 tarihli 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre,  ilimizde 2018 yılında 206 adet genç çiftçi hibe almaya hak kazanmış, bunun karşılığı toplamda   6.180.000 TL destek yapılacaktır.

İl Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından 744 proje değerlendirilerek, Sistem üzerinden çıktısı alınarak Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan Asil Liste İcmaline İl/İlçe Müdürlükleri ilan panolarından ve web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.

30.07.2018 – 03.08.2018 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerinde ilan panolarında 5 (Beş) iş günü ve İl Tarım Müdürlüğü web sayfasında asil icmal listeleri askıya çıkartılacaktır. Hibe almaya hak kazanan Genç Çiftçiler 06.08.2018 – 10.08.2018 tarihleri arasında beş iş günü süre içerisinde yatırım yapacağı yerin bağlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuracaklardır.  Bu tarihler arasında hibe sözleşmesini imzalamayan genç çiftçilerin yerine yedek listeden genç çiftçi çağrılacaktır.   

Hibe sözleşmesi imzalayacak olan genç çiftçilerin aşağıda belirtilen belgeler ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 BAĞ, BAHÇE, MANTAR ve YEM BİTKİSİ PROJELERİ

 1. Hibe Sözleşmesi (Sistemden)
 2. Taahhütname (Sistemden)
 3. İkametgâh Belgesi (Sistemden)
 4. Proje yeri tapusu kendisinin değilse kira ya da taahhütname ( Hibe sözleşmesi imzalandığı günden itibaren en az 5 yıllık)
 5. Proje yerine ait tapuda şerh icra, ipotek ve mahkemelik olmadığına dair belge
 6. Projede sulama var ise yetkili mühendisçe çizilip onaylanmış sulama projesi ve projeyi çizen mühendisin onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği (24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete de Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalıdır.)
 7. Teknik şartname ve proforma fatura

ARICILIK PROJELERİ

 1. Hibe Sözleşmesi (Sistemden)
 2. Taahhütname(Sistemden)
 3. 2 nüsha TAB Mal alım sözleşmesi (Sistemden)
 4. İkametgâh Belgesi (Sistemden)
 5. Vergi dairesinden vadesi geçmiş olmadığına dair belge
 6. İcra dairesinden icra takibinde olmadığına dair belge (1. ve 2. İcradan ayrı ayrı)
 7. SGK dan prim borcu olmadığına dair belge
 8. T.C Ziraat Bankasından takipte borcu olmadığına dair belge
 9. AKS kayıt belgesi
 10. Hibe ön ödeme talep dilekçesi

BÜYÜKBAŞ- KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJELERİ                     

 1. Hibe Sözleşmesi (Sistemden)
 2. 2 nüsha Hayvan Alım Sözleşmesi (Sistemden)
 3. Taahhütname(Sistemden)
 4. İkametgâh Belgesi (Sistemden)
 5. Tapu ve Kira Sözleşmesi (muhtar onaylı)  (Hibe sözleşmesi imzalandığı günden itibaren en az 3 yıllık)
 6. Vergi dairesinden vadesi geçmiş olmadığına dair belge
 7. İcra dairesinden icra takibinde olmadığına dair belge (1. ve 2. İcradan ayrı ayrı)
 8. SGK dan prim borcu olmadığına dair belge
 9. T.C Ziraat Bankasından takipte borcu olmadığına dair belge
 10. İşletme Tescil Belgesi
 11. Hibe ön ödeme talep dilekçesi

   

  Belgeleri ile birlikte 06.08.2018 – 10.08.2018 tarihleri arasında 5 ( Beş) iş günü içerisinde yatırım yapacağı yerin bağlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuru yapacaklardır. 


Ek Dosyalar

''