T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HACCP TETKİK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

Yayın Tarihi : 31.10.2019

HACCP TETKİK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün planladığı HİEBİS eğitim sistemi üzerinden başvurusu yapılan HACCP Tetkik Eğitimi 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi'nin koordinatörlüğünde Bodrum'da düzenlendi.

Farklı İllerden 35 bakanlık kontrol görevlisinin katılımıyla gerçekleşen kursta, gıda güvenilirliğinin sağlanmasında ana faktörlerden biri olan HACCP Tetkik eğitimi verildi. HACCP İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point ifadesinin kısaltması olup "Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları" anlamına gelmektedir. Sistem ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenerek, kontrol altına alınmalarını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. HACCP günümüzde başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gelişmiş ülkelerin kullandığı, ülkemizde de 2002 tarihinden itibaren başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere gıda üreten diğer işletmelerde kademeli olarak uygulanması zorunlu hale getirilen bir sistemdir.

Başlangıçta teorik eğitimin verildiği kursta et parçalama tesisi ve su ürünleri işleme tesislerine teknik geziler düzenlenerek, teorik eğitimde işlenen gıda işletmelerinde hijyen şartları (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlanan dokümanlar yerinde incelendi.