T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Seydikemer Örtüaltı Alanlara Önem Veriyor

Yayın Tarihi : 23.10.2019

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Koruma ve Bitki Sağlığı birimi personelleri, örtü altında üretim yapılan alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; " Bitki sağlığı faaliyetlerinde başarılı olmak, gıda güvenirliliğini sağlamak ve ihracatta karşılaşılan sorunları çözmek için özellikle zirai mücadele çalışmalarının hem çiftçi eliyle hem de devlet eliyle çok iyi yapılması gerekmektedir.

Tarım, yalnızca insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için değil, aynı zamanda ülkelerin milli gelirinin yükseltilmesi, sanayiye hammadde sağlaması ve önemli bir istihdam alanı olması açısından da son derece önemlidir. Tarımsal faaliyetler, gıda ihtiyacını karşılayabilmeli, verimli ve sürdürülebilir olmalıdır. Bu nedenle tarımsal faaliyet sürecinde, gelecek nesillerin yeterli gıdaya sahip olmak için kullanacakları doğal kaynaklar (toprak, su, yaban hayatı ve enerji) korunmalıdır. Çünkü gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miras doğal kaynaklarımızdır. Bitkisel üretim sürecinde hastalık ve zararlılardan dolayı meydana gelen kaybın yaklaşık %35 olduğu kabul edilmektedir. Bu itibarla tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez bir unsuru olan bitki sağlığı faaliyetlerinde çiftçi-üretici ve kurumumuzun bir bütün olarak uyum halinde çalışması büyük önem taşımaktadır. Biz çiftçilerimize her konuda teknik destek vermeye hazırız vermeye de devam edeceğiz " denildi.