T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 8.10.2019

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" ile ilgili toplantı gerçekleşti.

İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde görev yapan konu uzmanı teknik personeller tarafından; Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılarının resmi kontrol ve denetimlerinde görevli Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi ve Kimyager unvanlarına sahip ilçe müdürlüklerinde görevli 30 teknik personele Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı ve denetim yetkisi verilmesi amacıyla Yönetmeliğin 36'ncı maddesi dikkate alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz toplantı salonunda Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili iş ve işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili olarak Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereği bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü, İl Müdürlükleri ve yetki verilmesi durumunda ilçe müdürlüklerince yapılmaktadır. Özellikle söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan iş ve işlemlerle ilgili;

  1. Bitki koruma ürünlerinin kontrolünde görevli kişilerin kayıt altına alınması,
  2. Bu konuda kurumsal hafızanın korunması ve güçlendirilmesi,
  3. Uygulama birlikteliğinin sağlanması,
  4. Kontrollerde görevli kişilerden kaynaklı uygulama hatalarının önüne geçilmesi,
  5. Personel değişikliklerinin önlenmesi,
  6. Hızlı iletişimin sağlanması,
  7. Yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantılarından en üst seviyede verim alınması,
  8. Bitki koruma ürünleri ile ilgili kontrollerde görevli kişiler için bundan sonraki süreçte yapılacak eğitimlerde daha kapsamlı ve planlı eğitim ve bilgilendirme organizasyonlarının yapılabilmesi,

amaçları doğrultusunda, 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 36' ncı maddesinin birinci fıkrası gereği aynı Yönetmelik kapsamında yapılacak kontrollerde görevlendirilecek kişilere Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı verilmesi uygulaması getirildi.