2.5.2015

​KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ​​​​

a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,


b) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,


c) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,


ç) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,


d) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,


e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,


f) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,


g) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,


ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,


h) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,


ı) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,


i) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​

ÖRGÜTLENME BİRİMİ FAALİYET RAPORU

 

1)OCAK 2015

a)Dalaman İlçesi'nde faaliyet gösteren ve hakkında şikayet bulunan S.S. Gürleyik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'yle ilgili olarak ön inceleme yapıldı (13.01.2015)

b)Fethiye İlçesi Göcek Mahallesinde kurulması düşünülen ve kuruluş evrakları teslim edilen su ürünleri kooperatifinin etüd çalışması yapıldı(14.01.2015)

c)Marmaris İlçe Müdürlüğü'nde kooperatifçilik konusunda çalışan İlçe Müdürlüğü personeline genel kurul evrakları  ve fesih durumuna gelmiş kooperatiflerle ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı(20.01.2015)

 

2)ŞUBAT-2015

a)Datça İlçesi'nde faaliyet gösteren ve Bakanlığımızdan zeytin sıkma projesi uygulayan S.S. Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetimine kredi geri ödemesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Fabrikada inceleme gerçekleştirildi. Datça Mesudiye Mahallesi'nde kurulması düşünülen su ürünleri kooperatifiyle ilgili müracaat evrakları ve kuruluşa kadar yapılması gerekenler hakkında ön bilgilendirme yapıldı(03.02.2015).

b)Muğla Merkez Menteşe İlçesi'nde Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin genel kuruluna Bakanlık Temsilcisi olarak gidildi, yeterli çoğunluk sağlanmadığından erteleme yapıldı (16.02.2015).

c)Datça İlçesi Mesudiye Mahallesi'nde kurulması düşünülen su ürünleri kooperatifinin etüd çalışması yapıldı(18.02.2015).

d)Muğla Merkez Menteşe İlçesi'nde Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin genel kuruluna Bakanlık Temsilcisi olarak gidildi(24.02.2015)

e)Köyceğiz İlçesi Pınar ve Sazak Mahalle'lerinde kurulması düşünülen sulama kooperatifiyle ilgili hazırlanması gerekli evraklar ve başvuru şekli hakkında bilgilendirme yapıldı. Sulama sahası ve su kaynağında inceleme yapıldı(25.02.2015)

 

3)MART-2015

a)Kavaklıdere İlçesi'nde faaliyet gösteren ve hakkında Bakanlık Kontrolörleri'nce inceleme yapılan S.S. Kurucuova-Çamlıyurt Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim ve Denetçiler Kurulu'na raporun tebligatı ve konuyla ilgili açıklama yapıldı(11.03.2015)

b)Ortaca İlçesi'nde faaliyet göstermekte iken fesih işlemleri başlatılan Ortaca İlçesi Turunçgil Üreticileri Birliği Yöneticilerine fesih işlemleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı(23.03.2015)

c)Seydikemer İlçesi'nde faaliyet gösteren ve Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi(KASDP) kapsamında proje uygulayan kooperatiflerle ilgili Tarım Bilgi Sistemine girişi yapılmak üzere anket çalışması yapıldı(24.03.2015).

 

4)NİSAN-2015

a) Seydikemer İlçesi'nde faaliyet gösteren ve Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi(KASDP) kapsamında proje uygulayan kooperatiflerle ilgili Tarım Bilgi Sistemine girişi yapılmak üzere anket çalışmasına devam edildi(07.04.2015)

b) Milas İlçesi'nde faaliyet gösteren ve Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi(KASDP) kapsamında proje uygulayan kooperatiflerle ilgili Tarım Bilgi Sistemine girişi yapılmak üzere anket çalışması yapıldı(08.04.2015).

c) Kavaklıdere ve Yatağan İlçeleri'nde faaliyet gösteren ve Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi(KASDP) kapsamında proje uygulayan kooperatiflerle ilgili Tarım Bilgi Sistemine girişi yapılmak üzere anket çalışması yapıldı(09.04.2015).

d)Marmaris İlçesi'nde ilk defa kooperatif genel kurullarında görev alacak personele bilgilendirme çalışması yapıldı(13.04.2015)

e)Menteşe İlçesi'nde kurulması düşünülen tarımsal kalkınma kooperatifiyle ilgili olarak Yeşilyurt Mahallesi'nde bayanlara yönelik genel kooperatifçilik konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı(22.04.2015)

f)Ula İlçesi'nde faaliyet gösteren S.S. Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin işletmelerinde inceleme gerçekleştirildi(27.04.2015).

g)Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesi'nde  kurulması düşünülen tarımsal kalkınma kooperatifiyle ilgili olarak genel kooperatifçilik, kooperatif kuruluşu, ortakların sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı(28.04.2015)

h)Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli olup genel kurullarda görev alan personele genel kurul evraklarının düzenlenmesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı(30.04.2015)

 

5)MAYIS-2015

a)Milas İlçesi Ören Mahallesi'nde kurulması düşünülen su ürünleri kooperatifiyle ilgili olarak kuruluş etüd çalışması yapıldı(13.05.2015)

b)Ula İlçesi Çörüş Mahallesi'nde kurulması düşünülen sulama kooperatifiyle ilgili sulama sahası ve tesisleri incelendi. Kooperatif kuruluş aşamaları ve genel kooperatifçilik konularında bilgilendirme yapıldı(20.05.2015)

c)Muğla İli'nde faaliyet gösteren S.S. Muğla Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği'nin genel kuruluna Bakanlık Temsilcisi olarak gidildi(30.05.2015).

 

6)HAZİRAN-2015

a)Seydikemer İlçesi'nde faaliyet gösteren S.S. Korubükü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'yle ilgili olarak inceleme için görevlendirilen Bakanlık Kontrolörüne belge verildi ve bilgilendirme yapıldı (15.06.2015)

b) Datça İlçesi'nde faaliyet gösteren S.S. Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'yle ilgili olarak inceleme için görevlendirilen Bakanlık Kontrolörüne belge verildi ve bilgilendirme yapıldı (16.06.2015).

c)Muğla İli'nde faaliyet gösteren S.S. Muğla Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği'nin genel kuruluna Bakanlık Temsilcisi olarak gidildi, erteleme yapıldı(29.05.2015).

 

7)TEMMUZ-2015

a) Muğla İli'nde faaliyet gösteren S.S. Muğla Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği'nin genel kuruluna Bakanlık Temsilcisi olarak gidildi(23.07.2015).

 

8)AĞUSTOS-2015

a)Milas İlçesi Avşar, Yaşyer, Savran, Ekinanbarı, İçme ve Akyol Mahalleleri'ni kapsayacak şekilde kurulması düşünülen su ürünleri kooperatifiyle ilgili etüd çalışması yapıldı, genel kooperatifçilik ve kuruluşla ilgili bilgilendirme yapıldı, balık havuzlarında inceleme gerçekleştirildi (07.08.2015).

b)Köyceğiz İlçesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yeşilköy Sulama Kooperatifi'yle  verilmiş olan şikayet dilekçesine istinaden kooperatif yönetim kuruluna şikayet konularında yapması gerekenlerle ilgili olarak mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı(10.08.2015).

c)Marmaris İlçesi'nde faaliyet gösteren S.S. Bozburun Su Ürünleri Kooperatifi'yle ilgili olarak verilen şikayet dilekçesi üzerine kooperatifçe kiralanan ve işletmesi yapılan barınakta inceleme yapıldı(18.08.2015)

d)Seydikemer İlçe Müdürlüğü'nde görevli olan ve projeli hayvan kontrolü gerçekleştiren personele, kontrollerin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bakanlığımızdan kredi kullanarak hayvancılık projesi uygulayan S.S. Kayadibi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin işletmesinde inceleme yapıldı(25.08.2015).

e)Kavaklıdere İlçe Müdürlüğü'nde Tarım Bilgi Sistemi girişinde görevli olan personele konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı(31.08.2015).

 

9)EYLÜL-2015

a)Milas İlçesi'nde faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerinin barınaklarında inceleme ve resimleme yapıldı(08.09.2015).

b) Bodrum İlçesi'nde faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerinin barınaklarında inceleme ve resimleme yapıldı(10.09.2015).

 

10)EKİM-2015

a)Datça İlçesi'nde faaliyet gösteren S.S. Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'nde Bakanlık Kontrolörlerince yapılan denetim sonucu belirlenen eksikliklere ait kararların kooperatif yönetim ve denetçilerine tebligatı yapıldı, eksikliklerle ilgili yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi(15.10.2015).

 

 

Ekonomik Yatırımlar Çalışma Grubu

Ocak 2015

Ekonomik Yatırımlar başvuru süreci devam etti. Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

Şubat 2015

 

12 Şubatta başvurular sona erdi. Muğla İl Proje Değerlendirme Komisyonu değerlendirme çalışmalarına başladı.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

Mart 2015

İl Proje Değerlendirme Komisyonu değerlendirme çalışmalarına devam etti.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

 

Nisan 2015

Ankara Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu değerlendirme çalışmalarına devam etti.

30 Nisan'da 10. Etap tebliği yayınlandı.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

 

Mayıs 2015

Ankara Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu 9. Etap sonuçlarını açıkladı. Uygun bulunan 15 yatırımcı sözleşme imzalamaya davet edildi.

10. etap başvuru süreci devam ediyor.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

 

Haziran 2015

10. etap başvuru süresi sona erdi. Muğla İl Proje Komisyonu değerlendirme çalışmalarına başladı.

9. etaptan 10 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

 

Temmuz 2015

Muğla İl Proje Komisyonu 10. Etap değerlendirme sonuçlarını Ankara Merkez Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderdi.

9. etaptan hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların yer tespitleri yapıldı.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

 

Ağustos 2015

Merkez İl Proje Komisyonu 10. Etap değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Hibe almaya hak kazanan yatırımcılar sözleşme imzalamaya davet edildi.

10. etaptan 9 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandı.

10. etapta hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların yer tespitleri yapıldı.

9. etaptan yer tespitleri yapılan yatırımcıların ihale süreci devam etti.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

 

Eylül 2015

9. ve 10. Etap proje uygulamaları devam etti.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

 

Ekim 2015

9. ve 10. Etap proje uygulamaları devam etti.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

 

KIRSAL KALKINMA VE ​ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ​ ​ ​
ADI SOYADIUNVANIİŞCEP
ALİ ÖLMEZMÜHENDİS10716175
ALİME YILDIRIMMÜHENDİS10716176
ASUMAN DEMİRCANTEKNİKER1072BELİRTMEDİ
CENGİZ KAHRAMANMÜHENDİS10726178
DURSUN SARIHANMÜHENDİS10716179
HASAN BOZKURTV.H.K.İ10736180
HÜRAY ÇEVİKTEKNİKER10726181
M.CENGİZ ÖZDEMİRMÜHENDİS10736182
NAZİFE FİGEN TAŞKAYAMÜHENDİS1071BELİRTMEDİ
ONUR ÇOLAKİŞÇİ*6184
''