12.7.2018 / Gösterim Sayısı : 138

Menteşe’de Zeytin Sineği İle Mücadele Toplantısı Gerçekleşti

#zeytin sineği 2018

Özellikle Muğla açısından önemli bir ürün olan zeytinde, zararlı organizmaların çoğalması üreticilerimizin daha dikkatli olmasını zorunlu hale gelmiştir.

Zeytinin ana zararlısı olan Zeytin Sineği (Bactrocera oleae), zeytin meyvelerine bıraktığı yumurtalardan çıkan larvaların meyvede beslenmesi sonucu kurtlanmaya sebep olmaktadır. Söz konusu zararlı hem salamura zeytinde hem de zeytinyağında asitlenmeyi artırarak kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. 2018 yılı ikliminin genel olarak ılıman gitmesine bağlı zeytin sineği erken çıkış yapmış ve geçmiş yıllara göre 1 ay erken vuruk yaptığı teknik personellerin sahada yapmış oldukları sürveyler sonucu tespit edildi

Bu kapsamda bitki sağlığında "Zirai İlaç Tek Çare Değildir" sloganıyla Entegre Mücadele programı yürüten Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri, Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde bulunan zeytin üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, zeytin sineğinin besi ve eşeysel feremon tuzaklarla izlenilerek, zirai mücadelenin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca % 2-5'lik Diamanyum Fosfat (DAP) gübresi çözeltisiyle yapılan besi tuzaklarının en az 50 dekarlık geniş alanlarda kitlesel mücadele amaçlı kullanıldığında kimyasal mücadeleye gerek kalmadan orta ve düşük düzeydeki sinek yoğunluğunu kontrol altına alındığı vurgulandı. Uygulamalar, detaylı yapılan eğitimde anlatıldı. Üreticilerimize bilinçli ilaç kullanımı, doğal ilaç yapım teknikleri, kitlesel tuzaklama, zeytinyağı kalitesinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak toplantı sonlandırıldı.


''